எங்கள் தளத்தில் எழுத விரும்பும் எழுத்தாளர்கள் எங்களை கீழ் உள்ள மின்னஞ்சலில் தொடர்ப்புக்கொள்ளவும் நன்றி Email ID - narumugai.ink@gmail.com

11.10.2022- Update

NNK-22

Moderator
 

NNK62

Moderator
ஹாய் மக்களே...

ஆகாச கோட்டை கதையின் 23 வது அத்தியாயத்தை பதிந்துவிட்டேன். படித்துவிட்டு கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்ளவும்.
 

NNK-22

Moderator
 

NNK62

Moderator
ஹாய் மக்களே...


ஆகாச கோட்டை கதையின் 24வது அத்தியாயத்தை பதிந்துவிட்டேன். படித்துவிட்டு கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்ளவும்.
 
Top