எங்கள் தளத்தில் எழுத விரும்பும் எழுத்தாளர்கள் எங்களை கீழ் உள்ள மின்னஞ்சலில் தொடர்ப்புக்கொள்ளவும் நன்றி Email ID - narumugai.ink@gmail.com

20.01.2024

nilakalam36

Moderator
நீ தூரத்தில் நாணல்
அத்தியாயம் - 02

அத்தியாயம் 02 உடன் வந்துவிட்டேன். யாவும் கற்பனையே. தனிப்பட்ட ரீதியில் எவரையும் புண்படுத்தும் நோக்கம் இல்லை.அந்த நொடி தோன்றுவதை எழுதகிறேன்..ஒரு ப்ளோவ்ல போறன்🙄

கதை திரி


கருத்து திரி

நீ தூரத்தில் நாணல் - கருத்து திரி https://www.narumugainovels.com/threads/10619/
 

39 NNK II

Moderator
ஹாய் மை டியர்ஸ் 😍😍😍

"நீ இல்லா இடமும் எனக்கேது? - கதையோட பதினொன்றாம் அத்தியாயத்தைப் படிக்க இந்த இணைப்பிற்குள் செல்லவும்...

Post in thread 'நீ இல்லா இடமும் எனக்கேது? - கதை திரி' https://www.narumugainovels.com/threads/10506/post-26023
 

NNK 35

Moderator
அத்தியாயம் 12
NNK_35
தித்திக்கும் தேனருவி
 

NNK-34

Moderator
ஆதவன் 4
 

NNK-15

Moderator
 
Top