எங்கள் தளத்தில் எழுத விரும்பும் எழுத்தாளர்கள் எங்களை கீழ் உள்ள மின்னஞ்சலில் தொடர்ப்புக்கொள்ளவும் நன்றி Email ID - narumugai.ink@gmail.com

கவிதைப் பெட்டகம் 6

Fa.Shafana

Moderator
நாட்குறிப்புமற்றவருக்கு
நாட்குறிப்பு
எனக்கு
உன் நினைவுகள்
தந்த
நினைவுகளின்
குவிப்பு..

 

Fa.Shafana

Moderator
நினைவுகள்


தொலைந்து
போனது
நீ தான்
ஆனால்
உன் நினைவுகள்
என்றும்
எனக்குத் துணையாக
என் அருகாமையில்
என்னைத்
தவிக்கவிடாமல்
தொடரும்
 

Fa.Shafana

Moderator
நானும் நீயும்


காதலும்
கவிதையும் போல
நினைவுகளும்
உணர்வுகளும்
போல
சேர்ந்தே
இருப்பது...
நானும் நீயும்
 

Fa.Shafana

Moderator
உருட்டு


நான்
கவிதை என்கிறேன்
நீ
உருட்டு என்கிறாய்
உண்மை தான்
கவிதைக்குப்
பொய்கள்
அழகு தானே..
 

Fa.Shafana

Moderator
புத்தகம்


சிறுவயதில்
நட்பு இது..
வளர்ந்த பின்
எனக்கு
வழித்துணை..
 
Top