எங்கள் தளத்தில் எழுத விரும்பும் எழுத்தாளர்கள் எங்களை கீழ் உள்ள மின்னஞ்சலில் தொடர்ப்புக்கொள்ளவும் நன்றி Email ID - narumugai.ink@gmail.com

எல்லையற்ற காதலே

Aathini

Moderator
வாய் மொழி மௌனியாக - உன்

விழி மொழியோ!!

வீசும் ஒற்றை பார்வையால்

காந்தமென - என்

காதல் கொண்ட மனதை உன்னிடம்

சரண்புக்க வைத்துவிடுகிறது!!

அரிதாரம் இடும் கண்கள்- என்னை

சரிபாதியாக பிரிக்கும் கூர்வாளை

பார்வை எனும் காந்தம் கொண்டு

பக்குவமாய் பிரிக்க காண்கிறேன்!!

உன் இமை எனும் மயிற்பீலியால்

இதம் தந்து உயிர் வலியை வதம்

செய்து போ என் காதலே!!!

?????
 

admin

Administrator
Staff member
வாய் மொழி மௌனியாக - உன்

விழி மொழியோ!!

வீசும் ஒற்றை பார்வையால்

காந்தமென - என்

காதல் கொண்ட மனதை உன்னிடம்

சரண்புக்க வைத்துவிடுகிறது!!

அரிதாரம் இடும் கண்கள்- என்னை

சரிபாதியாக பிரிக்கும் கூர்வாளை

பார்வை எனும் காந்தம் கொண்டு

பக்குவமாய் பிரிக்க காண்கிறேன்!!

உன் இமை எனும் மயிற்பீலியால்

இதம் தந்து உயிர் வலியை வதம்

செய்து போ என் காதலே!!!

?????
அருமை..
 
Top