எங்கள் தளத்தில் எழுத விரும்பும் எழுத்தாளர்கள் எங்களை கீழ் உள்ள மின்னஞ்சலில் தொடர்ப்புக்கொள்ளவும் நன்றி Email ID - narumugai.ink@gmail.com

கவி சொல்- மௌனப்பெருவெளி

Fa.Shafana

Moderator
மௌனப் பெரு வெளி
-------------------------------
உன் நினைவுகள் மட்டுமே
ஒலி எழுப்பும்
மிக அற்புதமான
மௌனப்பெருவெளி
என் மனம்!!

சருகைக் கூட
ரசிக்க வைத்து
தேனைப் போல
வாழ்வை ருசிக்க வைக்கும்
உன் நினைவுகள் மட்டுமே
கீதம் பாடும் மௌனப்பெருவெளி
என் மனம்!!

கடந்து சென்ற வாழ்வை
ருசிக்கவும்
எதிர்வரும் நாட்களை
ரசிக்கவும் வைக்கும்
உன் காதலுடன் கூடிய நினைவுகள் இசையாய் சஞ்சரிக்கும்
அழகான
மௌனப்பெருவெளி
என் மனம்!!

உனக்குள் நானும்
எனக்குள் நீயும்
என நம்மை
வாழ வைத்த
நம் காதல் தந்த
நினைவுகள் மட்டுமே
ஒலி எழுப்பும்
மிக மிக அற்புதமான
மௌனப்பெருவெளி
என் மனம்!!
 
Last edited:
மௌனப் பெரு வெளி

உன் நினைவுகள் மட்டுமே
ஒலி எழுப்பும்
மிக அற்புதமான
மௌனப்பெருவெளி
என் மனம்!!

சருகைக் கூட
ரசிக்க வைத்து
தேனைப் போல
வாழ்வை ருசிக்க வைக்கும்
உன் நினைவுகள் மட்டுமே
கீதம் பாடும் மௌனப்பெருவெளி
என் மனம்!!

கடந்து சென்ற வாழ்வை
ருசிக்கவும்
எதிர்வரும் நாட்களை
ரசிக்கவும் வைக்கும்
உன் காதலுடன் கூடிய நினைவுகள் இசையாய் சஞ்சரிக்கும்
அழகான
மௌனப்பெருவெளி
என் மனம்!!

உனக்குள் நானும்
எனக்குள் நீயும்
என நம்மை
வாழ வைத்த
நம் காதல் தந்த
நினைவுகள் மட்டுமே
ஒலி எழுப்பும்
மிக மிக அற்புதமான
மௌனப்பெருவெளி
என் மனம்!!
Wow?? such a feel good Romantic lines ka ??
 

Kavisowmi

Well-known member
மௌனப் பெரு வெளி
-------------------------------
உன் நினைவுகள் மட்டுமே
ஒலி எழுப்பும்
மிக அற்புதமான
மௌனப்பெருவெளி
என் மனம்!!

சருகைக் கூட
ரசிக்க வைத்து
தேனைப் போல
வாழ்வை ருசிக்க வைக்கும்
உன் நினைவுகள் மட்டுமே
கீதம் பாடும் மௌனப்பெருவெளி
என் மனம்!!

கடந்து சென்ற வாழ்வை
ருசிக்கவும்
எதிர்வரும் நாட்களை
ரசிக்கவும் வைக்கும்
உன் காதலுடன் கூடிய நினைவுகள் இசையாய் சஞ்சரிக்கும்
அழகான
மௌனப்பெருவெளி
என் மனம்!!

உனக்குள் நானும்
எனக்குள் நீயும்
என நம்மை
வாழ வைத்த
நம் காதல் தந்த
நினைவுகள் மட்டுமே
ஒலி எழுப்பும்
மிக மிக அற்புதமான
மௌனப்பெருவெளி
என் மனம்!!
அசத்தல் ரொம்ப நல்லா இருக்கு.
 
மௌனப் பெரு வெளி
-------------------------------
உன் நினைவுகள் மட்டுமே
ஒலி எழுப்பும்
மிக அற்புதமான
மௌனப்பெருவெளி
என் மனம்!!

சருகைக் கூட
ரசிக்க வைத்து
தேனைப் போல
வாழ்வை ருசிக்க வைக்கும்
உன் நினைவுகள் மட்டுமே
கீதம் பாடும் மௌனப்பெருவெளி
என் மனம்!!

கடந்து சென்ற வாழ்வை
ருசிக்கவும்
எதிர்வரும் நாட்களை
ரசிக்கவும் வைக்கும்
உன் காதலுடன் கூடிய நினைவுகள் இசையாய் சஞ்சரிக்கும்
அழகான
மௌனப்பெருவெளி
என் மனம்!!

உனக்குள் நானும்
எனக்குள் நீயும்
என நம்மை
வாழ வைத்த
நம் காதல் தந்த
நினைவுகள் மட்டுமே
ஒலி எழுப்பும்
மிக மிக அற்புதமான
மௌனப்பெருவெளி
என் மனம்!!
Machi super ?
 

indu shyam

Moderator
மௌனப் பெரு வெளி
-------------------------------
உன் நினைவுகள் மட்டுமே
ஒலி எழுப்பும்
மிக அற்புதமான
மௌனப்பெருவெளி
என் மனம்!!

சருகைக் கூட
ரசிக்க வைத்து
தேனைப் போல
வாழ்வை ருசிக்க வைக்கும்
உன் நினைவுகள் மட்டுமே
கீதம் பாடும் மௌனப்பெருவெளி
என் மனம்!!

கடந்து சென்ற வாழ்வை
ருசிக்கவும்
எதிர்வரும் நாட்களை
ரசிக்கவும் வைக்கும்
உன் காதலுடன் கூடிய நினைவுகள் இசையாய் சஞ்சரிக்கும்
அழகான
மௌனப்பெருவெளி
என் மனம்!!

உனக்குள் நானும்
எனக்குள் நீயும்
என நம்மை
வாழ வைத்த
நம் காதல் தந்த
நினைவுகள் மட்டுமே
ஒலி எழுப்பும்
மிக மிக அற்புதமான
மௌனப்பெருவெளி
என் மனம்!!
Beautiful??? my best wishes for you
 
Top