எங்கள் தளத்தில் எழுத விரும்பும் எழுத்தாளர்கள் எங்களை கீழ் உள்ள மின்னஞ்சலில் தொடர்ப்புக்கொள்ளவும் நன்றி Email ID - narumugai.ink@gmail.com

கவி சொல்- சுயம் நோக்கு

Fa.Shafana

Moderator
சுயம் நோக்கு
----------------------


அள்ளி முடிந்து
ஒளித்து வைத்த
உன் காதலை
தேடி எடுத்து
உயிர்ப்பிக்க
உன் சுயம் நோக்கு!!

கர்வம் கலைந்து
ஆணவம் அகற்றி
தயக்கம் தவிர்த்து
உன் சுயம் நோக்கு!!

உன்னுள்
புதைந்து போன
எனக்கான நேசத்தை
துளிர்விடச் செய்ய
உன் ஆள்மனதின்
சுயம் நோக்கு!!
 
சுயம் நோக்கு
----------------------


அள்ளி முடிந்து
ஒளித்து வைத்த
உன் காதலை
தேடி எடுத்து
உயிர்ப்பிக்க
உன் சுயம் நோக்கு!!

கர்வம் கலைந்து
ஆணவம் அகற்றி
தயக்கம் தவிர்த்து
உன் சுயம் நோக்கு!!

உன்னுள்
புதைந்து போன
எனக்கான நேசத்தை
துளிர்விடச் செய்ய
உன் ஆள்மனதின்
சுயம் நோக்கு!!
அப்போ எவனோ anti hero தான் இது ??
 

Kavisowmi

Well-known member
சுயம் நோக்கு
----------------------


அள்ளி முடிந்து
ஒளித்து வைத்த
உன் காதலை
தேடி எடுத்து
உயிர்ப்பிக்க
உன் சுயம் நோக்கு!!

கர்வம் கலைந்து
ஆணவம் அகற்றி
தயக்கம் தவிர்த்து
உன் சுயம் நோக்கு!!

உன்னுள்
புதைந்து போன
எனக்கான நேசத்தை
துளிர்விடச் செய்ய
உன் ஆள்மனதின்
சுயம் நோக்கு!!
அருமை டா..
 
சுயம் நோக்கு
----------------------


அள்ளி முடிந்து
ஒளித்து வைத்த
உன் காதலை
தேடி எடுத்து
உயிர்ப்பிக்க
உன் சுயம் நோக்கு!!

கர்வம் கலைந்து
ஆணவம் அகற்றி
தயக்கம் தவிர்த்து
உன் சுயம் நோக்கு!!

உன்னுள்
புதைந்து போன
எனக்கான நேசத்தை
துளிர்விடச் செய்ய
உன் ஆள்மனதின்
சுயம் நோக்கு!!
sema lines ka ??
 

Sahira

New member
சுயம் நோக்கு
----------------------


அள்ளி முடிந்து
ஒளித்து வைத்த
உன் காதலை
தேடி எடுத்து
உயிர்ப்பிக்க
உன் சுயம் நோக்கு!!

கர்வம் கலைந்து
ஆணவம் அகற்றி
தயக்கம் தவிர்த்து
உன் சுயம் நோக்கு!!

உன்னுள்
புதைந்து போன
எனக்கான நேசத்தை
துளிர்விடச் செய்ய
உன் ஆள்மனதின்
சுயம் நோக்கு!!
Superrrrrr??? semma ????
 

Sahira

New member
சுயம் நோக்கு
----------------------


அள்ளி முடிந்து
ஒளித்து வைத்த
உன் காதலை
தேடி எடுத்து
உயிர்ப்பிக்க
உன் சுயம் நோக்கு!!

கர்வம் கலைந்து
ஆணவம் அகற்றி
தயக்கம் தவிர்த்து
உன் சுயம் நோக்கு!!

உன்னுள்
புதைந்து போன
எனக்கான நேசத்தை
துளிர்விடச் செய்ய
உன் ஆள்மனதின்
சுயம் நோக்கு!!
Super da superrrr ❤❤❤
 
Top