எங்கள் தளத்தில் எழுத விரும்பும் எழுத்தாளர்கள் எங்களை கீழ் உள்ள மின்னஞ்சலில் தொடர்ப்புக்கொள்ளவும் நன்றி Email ID - narumugai.ink@gmail.com

கவி சொல்- எல்லையற்ற காதலே

Fa.Shafana

Moderator
எனக்குள்
உன் நினைவுகளை
சிதறவிட்டதும்

சிதறிய
நினைவுகள்
கவிதைகளானதும்

தனிமை
என்றும்
இனிமையானதும்

இனிமைகள்
எல்லாம்
இன்னிசையானதும்

நேசத்தின்
சுவை
உயிரில்
கலந்ததும்

உணர்வுகள்
எல்லாம்
உன்னையே
சுற்றி
வந்ததும்

என்னவனே
நீ
பொழிந்த
எல்லையற்ற காதலாலே!!
 
எனக்குள்
உன் நினைவுகளை
சிதறவிட்டதும்

சிதறிய
நினைவுகள்
கவிதைகளானதும்

தனிமை
என்றும்
இனிமையானதும்

இனிமைகள்
எல்லாம்
இன்னிசையானதும்

நேசத்தின்
சுவை
உயிரில்
கலந்ததும்

உணர்வுகள்
எல்லாம்
உன்னையே
சுற்றி
வந்ததும்

என்னவனே
நீ
பொழிந்த
எல்லையற்ற காதலாலே!!
Ivan romba appavi hero ??
 
Top