எங்கள் தளத்தில் எழுத விரும்பும் எழுத்தாளர்கள் எங்களை கீழ் உள்ள மின்னஞ்சலில் தொடர்ப்புக்கொள்ளவும் நன்றி Email ID - narumugai.ink@gmail.com

பெண்மையே பேசு

பெண்மையே பேசு
மென்மையாய் பேசு

அன்பானவன்
ஆர்பரிப்பு இல்லாதவன்
இரக்கமானவன்
ஈகையானவன்
உன்னுள் உனதானவன்

ஊக்கம் தருபவன்
என்றும் எண்ணமதில் நிறைந்தவன்
ஏமாற்றம் இல்லாதவன்
ஐயமில்லா
ஒழுக்கசீலன் அவன்

ஓர்புள்ளி அதில்
மையம் கொண்டு
ஔவியமின்றி காதலுடன்
அஃதே பழக
பெண்மையே பேசு
மென்மையாய் பேசு....

மேன்மையானவன்
என்றும் மேலானவன்
மோகம் களைந்திடவே
பெண்மையே பேசு...

-வெ.சுதா
 
Top