எங்கள் தளத்தில் எழுத விரும்பும் எழுத்தாளர்கள் எங்களை கீழ் உள்ள மின்னஞ்சலில் தொடர்ப்புக்கொள்ளவும் நன்றி Email ID - narumugai.ink@gmail.com

சுயம் நோக்கு

சுயம் நோக்கு
தனக்கு என்று வரும்போது
யாரும் சுயம் நோக்குடன்
இருப்பதில்லை
ஒவ்வொரு மனிதனும்
சுய நோக்குடன்
இருந்தால்
வாழ்க்கை சிறப்பாகும்.
 
Top