எங்கள் தளத்தில் எழுத விரும்பும் எழுத்தாளர்கள் எங்களை கீழ் உள்ள மின்னஞ்சலில் தொடர்ப்புக்கொள்ளவும் நன்றி Email ID - narumugai.ink@gmail.com

06/08/2022

நிலா 06

Moderator
ஹாய் செல்லம்,


#நறுமுகை_நிலவில்_ஒரு_கதை_எழுது


#நெஞ்சோரம்_தள்ளாடு்ம்_முத்தாரம்

#NNK06


IMG-20220805-WA0057.jpg


13வது யூடி இதோ,


Thread 'நெஞ்சோரம் தள்ளாடும் முத்தாரம் - 13' https://www.narumugainovels.com/index.php?threads/நெஞ்சோரம்-தள்ளாடும்-முத்தாரம்-13.867/


இதுவரை பதிவிட்ட பதிவுகளுக்கான லிங்க்,


 

Lufa Novels

Moderator
ஹாய் பிரண்ட்ஸ்

விழிகளின் வழி(லி)யே!! வின் 13வதுud

74uZQtYETr1GzYhRX9fTt8FnoZxEMoNFHt_L6xld8tZCBTPp_7Ec86XfrNnt1Gkq5Yw63ii2uRl23Y9XrDFuZGsv7SfJiw0NYRS8ldS_A-VynZaVoalQ4AJ6Mq2aywDO47IgNK5wyM3z2pLhudJIGwoPost in thread 'விழிகளின் வழி(லி)யே!! - கதை திரி'https://www.narumugainovels.com/index.php?threads/விழிகளின்-வழி-லி-யே-கதை-திரி.611/post-6164
 
ஹாய் பிரண்ட்ஸ்,
காதல் சா(சோ)தனை ஆறாவது அத்தியாயத்திற்க்கான லிங்க்,

Post in thread 'காதல் சா(சோ)தனை - கதை திரி' https://www.narumugainovels.com/index.php?threads/காதல்-சா-சோ-தனை-கதை-திரி.667/post-6186

முழு கதைக்கான லிங்க்,

Post in thread 'காதல் சா(சோ)தனை - கதை திரி' https://www.narumugainovels.com/index.php?threads/காதல்-சா-சோ-தனை-கதை-திரி.667/post-4903
 
Top